logo

 OOK VOOR UW OPLEIDING TOT BEVOEGD VERKEERSREGELAAR

OPLEIDING TOT BEVOEGD VERKEERSREGELAAR

Per 1 augustus 2023, zullen wij onze activiteiten tot het opleiden voor verkeersregelaar stoppen.

Soorten verkeersregelaars:

 • Verkeersbrigadiers
 • Verkeersregelaars (volledig bevoegd)
 • Regionale evenementen verkeersregelaars met beperking
 • Regionale evenementen verkeersregelaars zonder beperking
 • Landelijke verkeersregelaar
 • Verkeersregelaar Rijkswaterstaat
 • Politie


Doel van de verkeersregelaar:

Het regelen van het verkeer op kruisingen, bij werkzaamheden, maar ook bij evenementen.
Er is géén vooropleiding gesteld voor de opleiding tot verkeersregelaar.


Opleiding tot volledig bevoegd verkeersregelaar:

Tijdens de theorieopleiding zullen aan de volgende onderwerpen aandacht worden geschonken:

 • wet- en regelgeving
 • remafstand en reactie tijd
 • het geven van tekens aan verkeersdeelnemers
 • omgaan met agressie
 • verkeersregels en verkeersborden (RVV)
 • praktijkvoorbeelden
 • veiligheid en de daarbij behorende kleding (veiligheidskleding)


Onder beroepsverkeersregelaar, wordt verstaan, personen die in het kader van het uitoefenen van hun beroep verkeersregelende taken uitvoeren. Indien naar het oordeel van de voor de opleiding van verkeersregelaars verantwoordelijke korpschef het verrichten van die taken als een onderdeel van hun hoofdwerkzaamheden moet worden beschouwd, of moet worden geacht nauw verband te houden met het uitoefenen van hun hoofdwerkzaamheden. Deze taken zijn regio gebonden. Deze verkeersregelaars oefenen hun taak uit onder toezicht van de regiopolitie.

Ingevolge de Regeling Verkeersregelaars (RV) zijn verkeersregelaars bevoegd om in het kader van hun werkzaamheden, aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling.

Voor evenementenregelaars is de bevoegdheid beperkt tot het geven van stop- en oprijteken.

De bevoegdheid van een evenementenregelaar is ook beperkt tot de duur van het evenement, en onder voorwaarde dat deze bevoegdheidsuitoefening plaatsvindt onder direct toezicht van de politie.

Het theorie-examen wordt op locatie door de opleider afgenomen, en bestaat uit 26 vragen waarvan er minimaal 16 goed beantwoord moeten worden.


De praktijkcursus zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • het geven van een stopteken
 • om en om regeling
 • het verkeer regelen op een kleine kruising
 • het verkeer regelen op een grote kruising
 • praktijkexamen


Het praktijkexamen, zal aan het einde van de praktijkdag worden afgenomen.

Tijdens het praktijkexamen moet u op een grote kruising, minimaal 15 minuten zelfstandig het verkeer regelen, en dit examen zal worden afgenomen door een gedelegeerde van de politie, en die ook het eindoordeel geeft of u slaagt of niet.

Zodra u geslaagd bent, krijgt u een certificaat van de Stichting Verkeersregelaars Nederland.


Examenaanvraag:

Deze wordt door ons verzorgt, en het examengeld zit in het cursusgeld inbegrepen.


Opbouw van de cursus:

 • 3 dagdelen bestaande uit:
 • 1ste dagdeel 4 uur theorie (boeken worden door ons geregeld)
 • 2de dagdeel 6 uur theorie met aansluitend theorie-examen, gevolgd door kennis maken met kleine kruisingen het uitschakelen van verkeerslichten -
 • 3de dagdeel 4 uur grote kruising met uitgeschakelde verkeerslichten, examentraining en aansluitend praktijkexamen


Kosten van de opleiding bij bezetting van minimaal 5 personen € 350,00 per persoon exclusief BTW, inclusief examengelden, en leerboek.


Heeft u verdere vragen, bel +31 (0)6 5136 7529
of E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.